Nigâr Hanım

1856’da İstanbul’da doğdu. Babası Macar asıllıdır. Öğrenimini Kadıköy Fransız okulunda yaptı. Özel olarak Türkçe, Arapca ve Farsca dersleri aldı. Çok iyi piyano çaldığı, sekiz dili konuştuğu ve şiire küçük yaşta başladığı biliniyor. Fransızca’yı ve Fransız edebiyatını çok iyi öğrendi. 14 yaşında talihsiz bir evlilik yaptı. Mutsuz geçen birkaç yıldan sonra ayrıldı ve edebiyata ağırlık verdi. Döneminde kadının sosyal hayattaki yerinin değişmesi gerektiği görüşüne öncülük etti. Giyim-kuşamı, konuşması, davranışlarıyla kendini topluma kabul ettirdi. Zamanının en seçkin isimlerinden biri oldu. Her salı evinde dönemin ünlü isimleri toplanır, edebiyat ve şiir sohbetleri yapılırdı. 2. Abdülhamid tarafından Şefkat Nişanı ile ödüllendirildi. Yaşamının son dönemleri derin bir yalnızlık, umutsuzluk ve keder içinde geçti. Geçirdiği tifüs hastalığından kurtulamadı ve 1 Nisan 1918’de İstanbul’da öldü.

Tanzimat ve Servet-i Fünûn arasında kalan bir dönemde yaşayan şair, İlk şiirlerini Hanımlara Mahsus Gazete, Nilüfer ve Mütalaa gazetelerinde yayımlandı. Üryan Kalp takma adıyla Servet-i Fünun dergisinde şiirler yazdı. Dönemi kadınlarına yazma ve yayımlama cesareti verdi, erkek yazarlar üzerinde de önemli etki yaptı. Fransız romantizminin etkisinde kaldı. İç dünyasını, mutsuzluklarını, acılarını, yaşadığı çevrenin etkilerini ince bir lirizmle işlediği, çağına göre yalın bir dille yazılmış şiirlerinde, Abdulhak Hâmid, Teyfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in izleri görülür. Günlük şeklindeki anıları vasiyeti üzerine ölümünden elli yıl sonra oğlu tarafından “Nigar Binti Osman: Hayatımın Hikayesi” adıyla yayımlandı.

Eserleri

Şair Nigâr 1883 yılı Nisan ayında bitirdiği Tesir-i Aşk adlı senaryosu ile, Osmanlı İmparatorluğunun ilk kadın senaryo yazarı olmuştur.
Tesir-i Aşk üç perdelik bir trajedidir. Birbirini seven teyze çocuklarından Cevvale, babasının yakını olan bir gençle evlendirilmek istenir. Fakat Cevvale yeğeni Adalet’i sevmekte ve bunu açıklamaktan utanmaktadır. Cevvale üzüntüden verem olup, ölür. Sevdiği kızın ölümüne dayanamayan Adalet ise, intihar eder. Anne ve baba, iki gencin ölümüne sebep olan kararları nedeniyle acı çekerlerken perde kapanır.

Efsûs (Şiir, 2 cilt)
Niran (Şiir)
Aks-i Seda (Şiir)
Safahât-i Kalp (Aşk mektüpları)
Elhanı Vatan (Düz yazılar)
Girive (Oyun)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.