Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman), 27 Nisan 1494 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Osmanlı tarihinde yükseliş sürecine damgasını vurmuş olan Muhibbi, askeri ve siyasi başarısının yanı sıra kültürel gelişmelere de öncülük etmiş bir devlet adamı olarak tanınmaktadır. Muhibbi'nin açmış olduğu Süleyman-iye Medreseleri onun en önemli kültürel hamlesi olarak kabul edilmektedir. Kendi döneminde Osmanlı şiirinin gelişimi için ciddi katkılarda bulunmuştur. Muhibbi, divan edebiyatında en çok gazel yazan üç şairden biridir. Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman) 6 Eylül 1566 yılında da hayatını kaybetmiştir.

Nigârâ umduğum gerçi vefâdur | Muhibbî

Nigârâ umduğum gerçi vefâdur
Velî senden gelen her dem cefâdur

Ey güzel, gerçi senden umduğum vefadır.
Ama senden gelen her zaman cefadır.

Ser-i zülfünden ey dil hazer kıl
Anın her bir kılı dâm-ı belâdur

Ey gönül saçının ucundan sakın kendini.
Onun her bir kılı bela tuzağıdır.

İlâc itme yüri var derd-i ışka
Tabîbâ çünki derdüm bî-devâdur

İlaç yapma aşk derdine ey tabib, yürü git.
Çünkü derdim devasızdır.

Eğer cevr ü eğer mihnet eğer gam
Anı kim yâr ider ayn-ı safâdur

Eziyet, sıkıntı, gam, dert vesaire..
Onu yar eden için bunlar sevinç kaynağıdır.

Bahâr eyyâmı gül devri irişdi
Geçürme ömri meysüz kim hebâdur

Bahar günleri geldi, gül devri erişti.
Geçirme ömrü şarapsız ki hebadır.

Seher gûş it ne dir mürg-i seher-hîz
Ömür gibi bu dünyâ bî-vefâdur

Seher vakti dinle ne söyler erkenci kuş.
Ömür gibi bu dünya da vefasızdır.

Muhibbî gam yime çoğise cürmin
Şefâatçi kulına Mustafâ’dur.

Muhibbi, gam yeme çok ise günahın.
Muhammed Mustafa (Sav) kuluna şefaatçidir.

Muhibbî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Koşma (Nübüvvet nurudur var olan ezel) Âşık Muhibbî

Nübüvvet nurudur var olan ezel Onunla beraber halvette idim Balçıktan yarattı anları güzel Adem Havva …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.