Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i Mısrî’nin asıl adı Muhammed/ Mehmed’dir. Mahlas olarak ‘Niyâzî’yi kullanmıştır. Babası Soğancı-zâde Ali Çelebi adında bir Nakşibendi tarikatı müntesibidir. İlk eğitimine kardeşleri ile birlikte köyünde başlayan şair Malatyalı bilginlerden hem dinî alanda hem de tasavvufî alanda dersler alarak kendini yetiştirir. . Mısrî kendi ifadesine göre 1027/1618 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Mısır’da yaptığı için “Mısrî” sanını kullanmıştır. Öğrenimi bitince Anadolu’ya dönmüş Elmalı’da Sinan Ümmi’nin kurduğu tarikata girmiştir. Daha sonra Bursa’da yerleşerek “Halveti Tarikatı”nın bir kolu olarak “Mısrî Tarikatı”nı kurmuştur. Daha sonra Edirne’ye gitmiş, oradan Limni’ye sürülmüş, 1693’te Limni’de ölmüştür.

Niyâzî-i Mısrî’nin eylemci bir yanı olduğu da anlaşılıyor. Etkin bir kişiliği olduğu söylenebilir.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.