Nizamoğlu

Asıl adı Seyyid Seyfullah’tır. “Seyfî”, “Seyyid Seyfî”, “Seyyid Nizamoğlu”, “Nizamoğlu” gibi çeşitli takma adlar kullanmış bir şairdir. İstanbul’da doğdu. Silivrikapı tekkesi şeyhi Seyyid Nizameddin Ahmed Efendi’nin oğludur. Nizamoğlu’nun babasının da “Nizami” takma adıyla şiirler yazdığı biliniyor.

Nizamoğlu’nun doğduğu yıl belli değil ama 1601’de öldüğü Kocamustafa Paşa’dan Silivrikapı’ya giden yolun üzerindeki tekkesinin avlusunda gömülü olduğu biliniyor.

Nizamoğlu, Ümmi Sinan’dan “hilafet” almış. “Caferiye Mezhebi”nden olduğunu kendisi söylemiştir. “Hurufilik” inançlarını belirten şiirleri de vardır.

Aruzla da yazan Nizamoğlu’nun hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinin toplam 52 tane olduğu saptanmıştır. Şiirlerinde çokça işlediği konular, İlâhî aşk, ehl-i beyt sevgisi ve on iki imama bağlılıktır.

Nizamoğlu için yapılan değerlendirmelerde, onun, Yunus yolunda yürüyen ozanlar içinde “Yunus’a en çok yaklaşan” ozan olduğu ileri sürülmektedir.

Bu konuda, Nizamoğlu’nun, Eşrefoğlu Rumi’den daha çok Yunus’u temsil ettiğini ileri sürenler de vardır.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ya Rab senin mekânın yok | Harâbî

Ya Rab senin mekânın yok Yatağın yok yorganın yok Hem dinin hem imanın yok Her …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.