Eskimez Yazımızın Harfleri ve Okunuşları

Eskimez Yazımızın Alfabesinin temeli 28 harfli Arap alfabesine dayanır. Arap alfabesinde bulunmayan bazı sesler İranlı ve Türkler tarafından ilâve edilerek geniş Türk Alfabesi oluşturulmuştur.
Arap alfabesine İranlılar pe پ , çe چ ve jeژ harflerini ilâve etmişlerdir. Türkçeye mahsus olan nazal ñ (kâf-ı nûnî) için ڭ harfi, Farsçaya mahsus olan yumuşak g’nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için kâf-ı fârisî گ harfi, lam ve elifin birleşmesinden oluşan لا lamelif harfi de Türk alfabesinde yer alır.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Din şeriat rayetini ali kılgan Mustafa | Rabguzi

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün Din şeri’at rüyeti ‘ali kılgan Mustafa Küfr ü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.