Tevfik Fikret

Resim Yaparken | Tevfik Fikret

Fırçam kadîd bir ağacın hasta bir dalı,
Fırçam kuru bir ağacın hasta bir dalı,
Destimde müşteki heyecânlarla titriyor;
Elimde şikayetçi heyecanlarla titriyor;
Gûyâ çiçek diye 
Güya çiçek diye
Bir hâk-i sebze döktüğü kanlarla titriyor
Yeşil zemine döktüğü kanlarla titriyor.
 
 On gündür işte uğraşıyor fikr ü san’atim
On gündür işte uğraşıyor düşüncem
Bir mevc-i hisse vermek için şekl-i irtisâm
Bir his dalgasına resim şekli vermek için,
Seyr eylerim bu levahâyı artık ale’d devâm 
Artık seyrederim bu tuvali durmadan
Verdim emek diye.
Emek verdim diye.
 
 Seyreylerim ve aczine kâil bu san’atin,
Seyreylerim ve yetersizliğini kabul ederim bu sanatın,
Takdîse inhimâk ederim sun’ı kudreti;
Kabul ederim kudretin eserinin üstünlüğünü
Lâkin zaman olur
Fakat zaman geçince
Pek rûhsuz bulurum da beğenmem tabîatı.
Pek ruhsuz bulur da beğenmem tabiatı.
 
Mutlak o gün beğenmek için hasta, münfail,
Mutlak o gün beğenmek için hasta, kırgın,
Bir başka çehre, giryeli bir çehre isterim…
Bir başka çehre, gözü yaşlı bir çehre isterim…
Bundandır işte, şi’r olacak yerde sözlerim 
Bundandır işte, şiir olacak yerde sözlerim
Ba’zan figân olur!
Bazen ağlamaklı olur…
 
Tevfik Fikret 1897

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Gayyâ-yı Vücûd | Tevfik Fikret

Bazı kırlarda gezerken görülür nefretle; Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir bir su, Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.