Şâdî-i vuslat niçün tahmîl-i nâz eyler bana | Nâ’ilî

شادى وصلت نچون تحميل ناز ايلر بكا
رند شادى دشمنم بن غام نياز ايلر بكا
Şâdî-i vuṣlat niçün taḥmîl-i nâz eyler baňa
Rind-i şâdî-düşmenim ben ġam niyâz eyler baňa
Kavuşma neş’esi neden bana naz yükünü yükler. Ben neşenin düşmanı olan bir rindim, gam bana yalvarıyor.

نا اميد اول خسته جان در كلويم كيم قضا
بخت بمارى طبيب چاره ساز ايلر بكا
Nâ-ümid ol ḫaste-i cân-der-gülûyum kim ķażâ
Baḫt-ı bîmârı țabîb-i çâre sâz eyler baňa
Canı boğazında, öyle umutsuz bir hastayım ki, Kazâ-yı İlâhî hasta bahtı bana, derdime çare bulsun diye doktor tayin etmiş.

بر دل بيتاب ايله بيك غمزه يه آماديم
اى دين حكم قضا دن احتراز ايلر بكا
Bir dil-i bî-tâb ile biň ġamzeye âmâdeyüm
Ey diyen ḥükm-i ķażâdan iḥtirâẓ eyler baňa
Ey bana kazâ-yı ilâhî’nin hükmünden kaçıyorsun diyen kimse, ben zayıf, takatsiz bir gönülle binlerce yan bakışa hazırım.

بخت پر آزارين ايلرسه تلافيسين ينه
التفات غمزه خاطر نواز ايلر بكا
Baḫt-ı pür-âzârun eylerse telâfisin yine
îltifât-ı ġamze-i ḫâtır-nevâz eyler baňa
Benim çok incitici bahtımın bana verdiği zararı yine sevgilinin gönül okşayıcı bakışının güler yüz göstermesi düzeltir.

ايلمم مضموننه جبريلى محرم ناﺌلى
غمزه لر كيم فتنه دن افشا ى راز ايلر بكا
Eylemem mażmûnına Cibril’i maḥrem Nâ’ilî
Ġamzeler kim fitneden ifşâ-yı râz eyler baňa
Ey Nâ’ilî, gazellerin karışıklık sebebiyle bana açtıkları sırrın anlamına Cebrâil’i bile ortak etmem.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.