Şarâb-ı nâb getürdükçe nîm-ḫâb saňa | Nâ’ilî

شراب ناب كتوردكجه نيم خواب سكا

طوتار النده قدح ماه آفتاب سكا

Şarâb-ı nâb getürdükçe nîm-ḫâb saňa

Ṭutar elinde ķadeḥ mâh u âfitâb saňa

Saf şarap sana mahmurluk verdikçe, güneş ve ay sana kadeh tutarlar.

 

هزار پاره دله لبلركدن ايت ساقى

اكر دوشرسه نمك ريزى كباب سكا

Hezâr-pâre dile leblerüňden it sâķî

Eğer düşerse nemek-rîzî-i kebâb saňa

Ey saki! Eğer kebaba tuz serpme işi sana düşerse, bin parça olmuş gönüle dudaklarınla tuz serp.

 

محالدر اثر اول چشم سركرانه همان

خمير مايۀ ناز اولمه سين شراب سكا

Muḥaldür eṣer ol çeşm-i ser-girâna hemân

Hamîr-i mâye-i nâz olmasın şarâb saňa

Başı ağırlaşmış, sarhoş gözü etkilemek imkansızdır; sakın senin nazının hamurunu şarap mayalamış olmasın.

 

بر اولسه زهرۀ مريخ يله دل بهرام

ينه كتورميه لر بر نكاهه تاب سكا

Bir olsa zehre-i Mirrîḫ ile dil-i Behrâm

Yine getürmeyeler bir nigâha tâb sana

Mirrîh’in cesareti ile Behrâm’ın gönlü birleşseler, yine de sana bir kere bakmaya bile cesaret edemezler.

 

نكاه مستك يله بيلدى آشنا ايدوكين

باقنجه ناﺌلى خانمان خراب سكا

Nigâh-ı mestüň ile bildi âşinâ idügin

Baķınca Nâ’ilî-i ḫânümân-ḫarâb saňa

Evi barkı yıkılmış Nâ’ilî sana bakar bakmaz sarhoş bakışınla tanışmış olduğunu hatırladı.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.