Şehen-şeh-nâme-i Murâdî’den | Mülhimî

Şehen-şâh-nâme kodum ismini
K’ide mahv şeh-nâmeler resmini

Kalem Hân Murâd’ı ki tezkîr ider
Şehen-şâh-ı dîn ile ta‘bîr ider

Çü devlet gibi dîne virdi nizâm
Şehen-şâh-ı dîn kodu dehr ana nâm

Kemâl-i şehen-şâh-ı dîne nazar
Olur Fârsî Türkî’den sehl-ter

Mîzâc-ı hümâyûna Türkî zebân
Değil Fürsî gibi selîs u revân

Velî Rûm mülkünde her hâs u ‘âm
Bilür söyleşür Türkî dilde kelâm

Bir oldı irişsün bine defterüm
Felek dahı tayy itmesün defterüm

Felek tâ ki tayy itmeye defterin
Şehen-şâh tutsun yedi kişverin

Vekâyi‘-nüvîsi olup Mülhimî
Şehen-şâh-nâme ola mülhemi

Mülhimî


(Alper, Kadir (2012). Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-şeh-nâme-i Murâdî Mesnevisi. Doktora Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi. 207-208, 595-596.)

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.