Sen virürsin ‘âriyet bu cân-ı maḥzûnı baňa | Nâ’ilî

سن ويرورسين عاريت بو جان محزونى بكا
سندن آيريلمق همان اولمكدر اى خونى بكا
Sen virürsin ‘âriyet bu cân-ı maḥzûnı baňa
Senden ayrılmaķ hemân ölmekdür ey ḫûnî baňa
Ey katil sevgili! Bu hüzünlü canı sen bana ödünç vermişsin. Senden ayrılmak benim için hemen ölmek demektir.

كوسترور سركشته حال وادى حايرت هنوز
كردباد دشت صحرا روح مجنونى بكا
Gösterür sergeşte-i ḫâl-i vâdî-i ḥayret henüz
Girdibâd-ı deşt ü ṣaḥra rûḥ-ı Mecnûnı baňa
Çölün ve sahranın hortumları, şimdi bana Mecnûn’un ruhunu, hayret vadisinde başı dönmüş bir halde dolaşırken gösteriyor.

بن اوزمدن بى حبر مجنون ايكن ويردى خراش
عقل ايدوب شاكرد نا قابل فلاتونى بكا
Ben özümden bî-ḥaber mecnûn iken virdi ḫırâş
‘Akl idüb şâgird-i nâ-ķâbil Felâtûn’ı baňa
Ben kendimden habersiz bir Mecnun (dei) iken, akıl Eflatun’u bana kabiliyetsiz bir öğrenci olarak vermekle beni incitti, zahmete soktu.

اعتبار ايتمه رواج كار ايچون برجيس چرح
چشمكه ديرسه سن اوكرتدك بو افسونى بكا
î’tibâr itme revâc-ı kâr içün Bercîs-i çarḥ
Çeşmüňe derse sen ögretdüň bu efsûnı baňa
Eğer gök kubbesinin Müşteri yıldızı gözüne “bu efsunu bana sen öğrettin” derse inanma; kârını arttırmak, kendini meşhur etmek, öğünmek için böyle söylüyor.

ناﺌلى داغم بو حسرتدن كه آهم كوسترور
رنك خاكسترده پا برجا بو كردونى بكا
Nâ’ilî daġım bu ḥasretden ki âhım gösterür
Reng-i ḫâkisterde pâ-ber-câ bu gerdûnı baňa
Ey Nâ’ilî! Bu hasretden öyle yaralıyım ki, ahım bu gök kubbeyi bana ayağı yerde, kül renginde gösterir.

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.