Sernâme-i mahabbeti cânâne yazmışam | Ahmet Paşa

Sernâme-i mahabbeti cânâne yazmışam
Hasret risâlesin varak-ı câne yazmışam

Muhabbet mektubuna Sevgilim diyerek başlamışım,
Özleyiş mektubunu canımın yaprağına yazmışım.

Nâlişlerini derd ile bîçâre bülbülün
Bâd-ı sabâ eliyle gülistâne yazmışam

Zavallı bülbülün derti dertli inleyişlerini,
Sabâ rüzgârının aracılığıyla gül bahçesine yazmışım.

Zülfün hikâyetin gönülde misâl edüb
Gam kıssasını levh-i perîşâne yazmışam

Zülfünün hikâyesini gönlüm örnek olarak almış,
Gam kıssasını perişân kâğıda yazmışım.

Resm etmişem gözümde hayâlini gûyyâ
Nakş-ı nigârı sâgar-ı mercâne yazmışam

Sanki hayalini gözümde resmetmişim,
Böylelikle sevgilinin resmini mercan kadehe çizmişim.

Tâb-ı rûhumla sûzunu yazarken Ahmed’in
Şevkinden odlara tutuşub yane yazmışam

Yanağının ışığıyla Ahmed’in gönül ateşini yazarken,
Şevkinden ateşlere tutuşup yana yazmışım.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.