Servet-i Fünun Dergisinin Logosu

Servet-i Fünun Şiiri

Servet-i Fünun Dergisinin Logosu

Tanzimat Edebiyatı ismiyle anılan ve 1860’Iardan itibaren gelişme­ye başlayan edebiyatımız, sosyal ve politik fikirler etrafında teşekkül eder. Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in temsil ettiği bu edebiyat, sosyal faydayı amaç edinir. Ancak onların hemen arkasından gelen ve Tanzimat Ede­biyatının ikinci devresi olarak anılan, öncülüğünü Abdülhak Hamid ile Recaizâde Mahmut Ekrem’in yaptığı yeni nesil, sosyal problemleri geri plana atarak  ferdi ihtirasları ve ızdırapları anlatmaya başlar. Mehmet Kaplan’ın “büyük ihtiraslar ve ıztıraplar devri” olarak adlandırdığı bu dönem, bir diğer yaklaşımla Abdülhamid devri edebiyatı olarak da anılmaktadır.

Siyasi faaliyetlerin kısıtlandığı, basının sıkı bir sansüre tabi tutuldu­ğu bu dönemi Orhan Okay, gazetelerin yerini dergilerin alması ve bunlarda ­ki baskı tekniğinin mükemmelliği, ayrıca bazılarının teşvik görmesi yönüyle ele alarak, Mecmualar Devri olarak adlandırılabileceğini söyler…

Notların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Din şeriat rayetini ali kılgan Mustafa | Rabguzi

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün Din şeri’at rüyeti ‘ali kılgan Mustafa Küfr ü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.