Sîne gülzâr-ı muḥabbet nâle bülbüldür baňa | Nâ’ilî

سينه كلزار محبت ناله بلبلدر بكا
وقت داغ افرزى دل موسم كلدر بكا
Sîne gülzâr-ı muḥabbet nâle bülbüldür baňa
Vaķt-ı dâġ-efrûzî-i dil mevsim-i güldür baňa
Göğsüm sevginin gül bahçesi, iniltim bülbüldür. Gönlümde dağ yaktığın zamanlarda gül mevsimidir.

جنبشندن داغ بر دلدر غزالن ختن
نافه ريز كام خواهش كيم او كاكلدر بكا
Cünbişinden dâġ-ber-dildür ġazâlân-ı Ḫoten
Nâfe-rîz-i kâm-ı ḫâhiş kim o kâküldür baňa
Benim arzumun damağına misk kokusu saçan o saçın her hareketi Hoten ceylanlarının gönüllerini yaralar.

حصه دار ايلر شميمندن دل هنكام آه
فكرت زلفك كه هر دم تازه سنبلدر بكا
Ḥiṣṣedâr eyler şemîminden dili hengâm-ı âh
Fikret-i zülfüň ki her dem tâze sünbüldür baňa
Saçının düşüncesi bana göre her an taze sünbül kokusu verir. Ah ettiğim zamanlar gönlüm o kokuya ortak olur.

زور بازوى نكاهك دست برد عشوه در
چاك ريز جيب و دامان تحملدر بكا
Zûr-ı bâzû-yı nigâhuň dest-burd-ı ‘işvedür
Çâk-riz-i ceyb ü dâmân-i taḥammüldür baňa
Bakışının kolundaki güç işvenin elindeki gücü yener. Benim tahammülümü yakasından eteğine kadar paramparça eder.

جرمم اقرار ايتدرن بسملكه آشوبده
حشيت جلاد چشم پر تغافلدر بكا
Cürmüm iķrâr itdüren bismilgeh-i âşûbda
Ḥaşyet-i cellâd-ı çeşm-i pür- teġâfüldür baňa
Bu karışık, gürültülü idam yerinde suçumu itiraf ettiren o umursamaz göz celladının korkusudur.

ناﺌلى اعجاز نطقمدر كه ايلر تر زبان
خامه كيم شمع شبستان تحيلدر بكا
Nâ’ilî i’câz-ı nuțķumdur ki eyler ter-ẓebân
Ḫâme kim şem’-i şebistân-ı taḥayyüldür baňa
Ey Nâ’ilî! muhayyile yatak odasının mumu olan kaleminin dilini hep ıslak tutan sözümün mucizesidir.

Bu şiirin vezni: Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün’dür.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.