Etiket Arşivleri

Muhy-î

Muhy-î ‘nin doğum yılı bilinmiyor ama Konyalı olduğu, 1611 yılında sonradan geldiğiİstanbul-Üsküdar’da Şekuri Tekkesi’nin avlusuna gömüldüğü biliniyor. Asıl adı, Bezcizade Muhyiddin Muhammed’dir. Önce “Halfeti Tarikatı”ndanmış, İstanbul’a gelince İdrîs-i Muhtefî’ye bağlanmış. Fatih, Çarşamba’daki zaviyeye şeyh olmuştur. …

Devamı »

Kaygusuz Abdal

14. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu düşünülen Kaygusuz Abdal’ın kesin doğum tarihi bilinmemektedir. Hakkında bilinenler, ölümünden muhtemelen bir buçuk asır sonra kaleme alınan anonim menâkıbnâmesiyle eserlerindeki bazı ip uçlarından hareket ederek yapılan yorumlara dayanmaktadır. Menâkıbnâmeye göre …

Devamı »

İbrâhim Tennûrî

İbrâhim Tennûrî’nin Sivas’ta veya Amasya’da dünyaya geldiği söylenmektedir. Babası Sarrafoğlu Hüseyin Sivaslıdır. Annesi Amasyalı olduğundan Bursalı Mehmed Tâhir onun Amasya’da doğduğunu söylerse de diğer kaynaklarda Sivas’ta doğduğu kaydedilmektedir. Yûnus Emre tarzındaki manzumelerinde “Âşık” mahlasını kullanmıştır. …

Devamı »

Eşrefoğlu Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî Mısır’dan Suriye’nin Hama kasabasına, daha sonra Anadolu’ya göç edip önce Manisa’ya, ardından da İznik’e yerleşen, aslen Mekkeli ve Hz. Peygamber soyundan geldiği rivayet edilen, âlim ve şeyhler yetiştirmiş bir ailenin çocuğudur. 1469 yılında …

Devamı »

Emîr Sultan

Asıl adı Şemseddin Mehmet/Muhammed’tir. Emîr Sultan’ın 770 (1368-69) yılı civarında Buhara’da doğduğu tahmin edilmektedir. Bursa’ya Yıldırım Bayezid zamanında geldiği biliniyorsa da tarihi kesin olarak belli değildir. Yıldırım Bayezid’in damadıdır. 1429 yılında Bursa’da ölmüştür. Emîr Sultan, …

Devamı »

Ebu Hamid

Yaşamıyla ilgili fazla bilgi bulunmayan Ebu Hamid’in Hacı Bayram Veli’nin şeyhi, 15.yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından olduğu söylenmektedir. Aksaray’da mukîm olduğu, Şam’ı, Hicaz’ı dolaştığı söylenir. Ebu Hamid, 1412’de Aksaray’da vefat etmiştir. Türbesi Aksaray’dadır Tekke şiirinin özellikleri …

Devamı »