Etiket Arşivleri

Armutlu

Bu ozanın da yaşamıyla ilgili hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Nereli olduğu, nerede doğduğu ve nerede öldüğü bilinmiyor. Halk bilimciler, Murat Reis’in savaşlarını, yiğitliklerini anlattığına göre 16. yüzyılda yaşamış olduğu varsayımını ileri sürmektedirler. Murat Reis’in …

Devamı »

Ümmî Sinan

Doğum tarihi bilinmeyen Ümmî Sinan, 16. yüzyıl halk edebiyatı şairidir ve Halvetî tarikatı, Sinaniye kolunun kurucusudur. Doğum yeri olarak kaynaklarda Bursa ve Karaman öne sürülmektedir. Şiirlerinde Yûnus Emre’nin etkileri görülmektedir. Asıl adı İbrahim’dir. 1551 yılında …

Devamı »

Üftâde

Üftâde, Bursa’nın Araplar mahallesinde doğdu. Doğum tarihi kaynaklarda 895 (1490) olarak verilmekteyse de müridi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Vâḳıʿât’ında geçen bir ibareden 900 (1495) yılı civarında dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Adı Mehmed, lakabı Muhyiddin’dir. Şiirlerinde kullandığı “Üftâde” …

Devamı »

Teslim Abdal

Teslim Abdal’ın yaşamıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. 16.yüzyılda yaşadığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı almasını dile getiren şiirinden ortaya çıkıyor. Bektaşi ozanlarından olduğu biliniyor. Başka ozanların şiirlerinde de adı geçen Teslim Abdal’ın çağında yaygın ünü olduğu …

Devamı »

Öksüz Dede

Şiirlerinde Öksüz Dede mahlası kullanan ozanın doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. 3. Murat zamanında yapılan 1577-1590 yılları arasındaki İran Seferlerine değinmesinden, Ferhad Paşa’nın İran Şehzadesi Haydar Mirza’yı rehine olarak İstanbul’a …

Devamı »