Etiket Arşivleri

Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i Mısrî’nin asıl adı Muhammed/ Mehmed’dir. Mahlas olarak ‘Niyâzî’yi kullanmıştır. Babası Soğancı-zâde Ali Çelebi adında bir Nakşibendi tarikatı müntesibidir. İlk eğitimine kardeşleri ile birlikte köyünde başlayan şair Malatyalı bilginlerden hem dinî alanda hem de tasavvufî …

Devamı »

Kuloğlu

Kuloğlu 17. yüzyılın en önemli halk ozanlarından biri olarak görülüyor. Kuloğlu’nun yaşamıyla ilgili bilgilerimiz de yeterli değildir. Şiirlerinden çıkarılabildiğine göre, öncelikle asker-ozanlardan olduğu, hem kara askerliği, hem deniz askerliği yaptıgı anlaşılıyor. Cezayir’deki savaşlara katıldığı gibi …

Devamı »

Kul Nesîmî

“Mahlasım Nesîmî adım Ali’dir” dizesine dayanılarak asıl adının Ali olduğu anlaşılan Kul Nesîmî’nin yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmuyor ancak bir Bektaşi ozanı olduğu düşünülmektedir. Alioğlu, Dedemoğlu vb. halk ozanlarıyla çağdaş bir ozan olduğu da anlaşılıyor. …

Devamı »

Kul Himmet

Kimi araştırmacılar “Kul” sözüne bakılarak, Kul Himmet’in Yeniçerilerden olabileceğini ileri sürüyorlar. Çoğunlukla yaşamıyla ilgili bilgilerin eksikliği dikkati çekiyor. Kimi derlemeciler, son araştırmalarla ozanın yaşamının bir ölçüde aydınlığa kavuştuğunu yazıyorlar. Buna göre Kul Himmet, Tokat’ın Almus …

Devamı »

Kul Budala

“Mecmua”larda “Cönk”lerde rastlanan şiirlerine bakılarak Kul Budala’nın 17. yüzyıl halk ozanlarından olduğu sonucuna varılıyor. Yaşamıyla ilgili başka bilgi bulunmamaktadır. Kimi şiirlerinde “Kul Budala”, kimi şiirlerinde de “Budala” takma adını kullandığı düşünülüyor. Edebiyatımızda “Budala” mahlasını kullanan …

Devamı »