Etiket Arşivleri

Ahmed Kuddûsî Efendi

19. yüzyıl hâl ehli şâir mutasavvıflarımızdan olan Ahmed Kuddûsî, Maraşlı Şeyh Seyyid Hacı İbrahim Efendi’nin oğludur. Bu sebeple Mer’aşî-zâde, İbnü’l-Mer’aşî unvanlarıyla tanınır. Bununla birlikte Ahmed Kuddûsî, Hazînetü’l-esrâr ve ganîmetü’l-ebrâr adlı eserinin Mukaddime ve Hâtime bölümlerinde …

Devamı »