Etiket Arşivleri

Kâtibi

17. Yüzyılda yaşamıştır. Erzurumlu olduğu rivayet edilmektedir. Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde bu zattan kısaca bahsederse de hayatı pek bilinmez. Kayıtlarda anlaşıldığına göre 4. Murat zamanında kuvvetli kişiliğiyle onun yakınları arasına girebilmiş ve hatta 1638 Bağdat seferine …

Devamı »