Etiket Arşivleri

Âşık Paşa

13. Yüzyıl halk şairlerindendir. 1272 yılında Kırşehir’de doğmuştur. Baba İlyas’ın oğullarından Muhlis Paşa’ın oğludur. Dedesi Baba İlyas Cengiz Han’ın ordularından kaçarak Horasan’dan Anadolu’ya gelip Kırşehir’e yerleşmiştir. Dîndar birisidir, mutasavvıf bir aile geleneğinde yetişmiştir.  Bu nedenle …

Devamı »

Divan Edebiyatı Sanatçıları

13.Yüzyıl Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife  14.Yüzyıl Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye …

Devamı »