Etiket Arşivleri

Muhammes

Muhammes, beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir. Bir muhammesin ilk beşliğindeki son dizenin, aynı beşlikteki diğer dört dize ile kafiyeli olması şart değildir. Beşlik sayısı bir kayda bağlı değildir. Bend sayısı 4-8 arasında değişir. …

Devamı »

Divan Edebiyatı Sanatçıları

13.Yüzyıl Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife  14.Yüzyıl Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye …

Devamı »

Kaside

Kaside: Divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek veya yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kâside “niyet etmek”, “yaklaşmak” manasında kasada kökünden gelen Arapça bir kelimedir. Bir kişiyi öğmek ve genellikle karşılığında yardım istemek için yazılan şiirlere …

Devamı »

Gazel

Divan şiirinde en çok kullanılan nazım biçimi “gazel”dir. Gazelin beyit sayısı 5 ila 15 beyit arasında değişir. Daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel adı verilir. Gazelin ilk beytine matla denir. Gazelin …

Devamı »