Etiket Arşivleri

Türkü | Levnî

Ay şâhım âşıkın olmuşdum evvel nâmına Dâne-i hâlin görüb dil murğı düşdü dâmına Eyledi gamzen Hülâgû gibi dil şehrin Harâb Yâ düşer mi (hiç) senin ikrârına îmânına Zerre rahmın yok mu ey şahin bakışlı nevcivân …

Devamı »

Tekerleme | Levnî

Çiçeğe arı arıya asel Aptala boru boruya gazel Şaire türkü türküye güzel Güzele gerdan ne güzel uymuş Kavuğa sarık sarığa sümbül Köçeğe yanak yanağa kâkül Bahçeye güllük güllüğe bülbül Bülbüle efgan ne güzel uymuş Kediye …

Devamı »