Etiket Arşivleri

Teslim Abdal

Teslim Abdal’ın yaşamıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. 16.yüzyılda yaşadığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı almasını dile getiren şiirinden ortaya çıkıyor. Bektaşi ozanlarından olduğu biliniyor. Başka ozanların şiirlerinde de adı geçen Teslim Abdal’ın çağında yaygın ünü olduğu …

Devamı »

Kul Hüseyin

Yaşamıyla ilgili fazla bilgi bulunmayan şairin Kul Himmet’le karşılıklı şiir söylediğine bakılarak 16. yüzyılda yaşadığı sonucuna varılmaktadır. Bir de, Pir Sultan Abdal’ın çevresinde bulunduğu anlaşılıyor. Kimi şiirlerinden, ayaklanmalara katıldığı, ceza yediği ve tarikat mensubu olduğu …

Devamı »

Kazak Abdal

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kazak Abdal’ın bir şiirinden asıl adının Ahmed olduğu anlaşılmaktadır. Romanya Türklerinden olduğu düşünülen şairin Bektaşi tarikatından olduğu anlaşılıyor. Şiirlerinde taşlama, yergi gücünün ağır bastığı görülüyor. Usta bir ozan izlenimi bırakıyor. …

Devamı »

Balım Sultan

Yaşamıyla ilgili fazla bilgi bulunmayan Balım Sultan’ın 15. yüzyılın ünlü mutasavvıflarından olduğu, Bektaşiliğe birtakım yeni kurallar kattığı biliniyor. Bugüne de çok az şiiri kalmıştır. Mensuplarınca Hacı Bektâş-ı Velî’den sonra ikinci pîr (pîr-i sânî) kabul edilen …

Devamı »

Abdürrahim Tirsî

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Abdürrahim Tirsî’nin İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğduğu ve aynı köyde imamlık yapan babası Bayezid Fakih’in Bolulu İsfendiyaroğlu Ahmed Bey’in akrabalarından olduğu rivayet edilir. “Kadiri Tarikatı”na bağlı bir tekke ozanı olarak …

Devamı »