Etiket Arşivleri

Hayâlî

16. yüzyılda yaşadığını, 1578’de yapılan savaşa Kafkas Orduları Komutanı Lala Mustafa Paşa Komutasında yeniçeri olarak katıldığını, bu savaşın destanını yazdığını, elimizdeki şiirleri kanıtlıyor. Şiirlerinde asker bir ozanın, açık seçik belirtileri görülebiliyor. Ancak, Hayâlî’nin savaş destanları …

Devamı »

Hayâlî

Asıl adı Mehmed olan Hayalî Bey, Bekâr Memi diye anılmıştır. Selanik yakınında, pek çok şâirin yetiştiği Vardar Yenicesi’nde 1500’lü yıllarda doğmuş, başıboş ve derbeder bir gençlik hayatı yaşamıştır. Bir ara Vardar Yenicesine uğrayan Baba Ali …

Devamı »

Divan Edebiyatı Sanatçıları

13.Yüzyıl Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife  14.Yüzyıl Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye …

Devamı »