Etiket Arşivleri

Kâtibî

Yaşamıyla ilgili çok az bilgimiz olan halk ozanlarımızdan biri de Kâtibî ‘dir. Bir şiirindeki “Halin nedir desen Katip Osmana” dizesinden asıl adının “Osman” olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”nde sözü geçen saz şairlerindendir. Bu yüzden 17. …

Devamı »

Kâtibi

17. Yüzyılda yaşamıştır. Erzurumlu olduğu rivayet edilmektedir. Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde bu zattan kısaca bahsederse de hayatı pek bilinmez. Kayıtlarda anlaşıldığına göre 4. Murat zamanında kuvvetli kişiliğiyle onun yakınları arasına girebilmiş ve hatta 1638 Bağdat seferine …

Devamı »