Etiket Arşivleri

Murabba | Gaybı Sun’ullah

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün Ey tecellî-i cemâlin talibi Gel cemâl-i pire candan tâlib ol Vey tesellî-i visalin râgıbı Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol Sâlik-i râha gerekdir aşk-ı Hak Merd-i Hakka hidmet eyle al sebak …

Devamı »