Etiket Arşivleri

İlahi | Gaybı Sun’ullah

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün Mürşid odur kim dem-â-dem Hakkı eyleye ıyân Vech-i pâkinde tecellî eyleye ol bi-nişân Nutk-ı mıknâtıs ola kâbil vücûdun cezbine Gaşy ola ger tâlibe kılsa nazar bir kez hemân Hem ledünnî ilmini …

Devamı »