Etiket Arşivleri

Rubailer | Fuzûlî

I 1. Ey Feyz-resân-ı Arab u Türk ü Acem Kıldun Arab’ı efsah-ı ehl-i âlem 2. İtdün füsehâ-yı Acem’i Isî-dem Men Türk-zebândan iltifat eyleme kem Ey Arab’a, Türk’e ve Acem’e feyz bağışlayan (tanrı)! Arab’ı dünya halkının …

Devamı »