Etiket Arşivleri

Nizamoğlu

Asıl adı Seyyid Seyfullah’tır. “Seyfî”, “Seyyid Seyfî”, “Seyyid Nizamoğlu”, “Nizamoğlu” gibi çeşitli takma adlar kullanmış bir şairdir. İstanbul’da doğdu. Silivrikapı tekkesi şeyhi Seyyid Nizameddin Ahmed Efendi’nin oğludur. Nizamoğlu’nun babasının da “Nizami” takma adıyla şiirler yazdığı …

Devamı »