Etiket Arşivleri

Sözüm Kasidesi (Na’t)| Nef’î

fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün Ukde-i ser-rişte-i râz-ı nihânîdir sözüm Silk-i tesbîh-i dür-i seb’a’l-mesânîdir sözüm Benim sözüm bütün sözlerin (şiirlerin) başıdır, öncüsüdür. Bütün gizli sırlar, gaibden gelen ilham benim şiirimdedir. Sözümün düğümü çözülünce bütün gizli sırlar …

Devamı »