«Hattum hisâbın bil didün gavgâlara saldun beni
Zülfüm hayâlin kıl didün sevdâlara saldun beni»
—Bâkî

Etiket Arşivleri

Ümmî Sinan

Doğum tarihi bilinmeyen Ümmî Sinan, 16. yüzyıl halk edebiyatı şairidir ve Halvetî tarikatı, Sinaniye kolunun kurucusudur. Doğum yeri olarak kaynaklarda Bursa ve Karaman öne sürülmektedir. Şiirlerinde Yûnus Emre’nin etkileri görülmektedir. Asıl adı İbrahim’dir. 1551 yılında …

Devamı »

Üftâde

Üftâde, Bursa’nın Araplar mahallesinde doğdu. Doğum tarihi kaynaklarda 895 (1490) olarak verilmekteyse de müridi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Vâḳıʿât’ında geçen bir ibareden 900 (1495) yılı civarında dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Adı Mehmed, lakabı Muhyiddin’dir. Şiirlerinde kullandığı “Üftâde” …

Devamı »