Etiket Arşivleri

Bir Mersiye | Tevfik Fikret

Hepsi, en bî-vefâ emellerden Hepsi, en vefasız emellerden En samîmi tahayyülâta kadar En samimi hayallerime kadar Hepsi kalbimde şimdi bir medfen, Hepsi kalbimde şimdi gömülü, Bir penâh-ı sükûn u hasret arar. O (gömülü olduğu) yerde …

Devamı »

Gayyâ-yı Vücûd | Tevfik Fikret

Bazı kırlarda gezerken görülür nefretle; Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir bir su, Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla dolu. Adacıklar gibi sathında yüzen ebr-i hevâm, Sazların zıll-ı kesîfinde o bî-had, bî-nam Kaynaşan mahşer-i muntin, acı bir haşyetle Titretir …

Devamı »

Yağmur | Tevfik Fikret

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler  Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar  Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz; Kafeslerde, camlarda titreşerek; Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz  Durmadan türkü söyler, ağıt yakar  Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz; Kafeslerde, camlarda titreşerek  Küçük, muttarid, muhteriz darbeler Küçük, tekdüze, …

Devamı »

Resim Yaparken | Tevfik Fikret

Fırçam kadîd bir ağacın hasta bir dalı, Fırçam kuru bir ağacın hasta bir dalı, Destimde müşteki heyecânlarla titriyor; Elimde şikayetçi heyecanlarla titriyor; Gûyâ çiçek diye  Güya çiçek diye Bir hâk-i sebze döktüğü kanlarla titriyor Yeşil …

Devamı »