Etiket Arşivleri

Ses Olayları

Ses türemesi: Sesler gramer birlikleri içinde yan yana gelirken bazen birbirleriyle doğrudan birleşemez ve aralarına bağlanmayı sağlayacak ilave ses alırlar. Örnek: sıra+ı – sırayı Konsonant düşmesi: Seslerin birbirleriyle münasebeti sırasında gramer birliği bünyesindeki bir konsonantın bazen düştüğü görülür. Örnek: …

Devamı »

Ses Bilgisi Kısa Bilgiler

Dil Sesleri: Ses organları tarafından üretilen, kulak zarının duyabildiği dilin en küçük yapı taşıdır. Harf ise seslerin yazıya geçebilmesini sağlar. Alfabe: Her dilin kendi konuşma dilini yazıya geçirmek için kullanılan harflerin bütünüdür. Harflerin alfabedeki diziliş …

Devamı »

Dil Bilgisinin Bölümleri

Dil Bilgisinin Bölümleri Ses Bilgisi: Bir dilin ses kurallarını içeren daldır. Şekil Bilgisi (Morfoloji): Basitçe ekler veya köklerle ve onlar arasındaki ilişkilerle ilgilenir, Köken Bilgisi (Etimoloji): Kelimelerin kökleri ile uğraşır. Hangi kelimenin hangi kökten geldiğini …

Devamı »