Terâne-i Mehtâb ▪ Cenap Şahabettin

I
Evrâk üzerinde
Yapraklar üzerinde
Pervâne-i mehtâb
Mehtap kelebeği   
Mestâne perende
Kanat açmış          
Evrâk ise şâd-âb
Yapraklar ise hoşnut

Artık uyan ey mâh
Artık uyan ey ay
Ey mâh-ı dil-ârâm,
Ey gönül alan ay
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i semen-fâm!
Yasemin renkli anlar!

Her lânenin oldu
Her yuvanın oldu
Her bülbülü bîdâr;
Her bülbülü uyanık
Her gûşeye doldu
Her köşeye doldu
Elhân ile envâr.
Şarkılar ile nurlar

Artık uyan ey mâh
Artık uyan ey ay
Ey mâh-ı dırahşan,
Ey parlak ay
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i pür-elhân!
Şarkı dolu saatler

Ezhâr-ı per âver,
Kanat açmış çiçekler
Ezhâr-ı hayâlât
Hayal çiçekleri
Ervâh ile eyler
Ruhlar ile eyler
Mahfîce mülâkat!
Gizlice konuşma!

Artık uyan ey mâh,
Artık uyan ey ay
Ey mâh-ı tegâfül,
Ey gaflet içinde olan ay
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i tahayyül!
Hayal kurma saati!

Mâh eyledi rağbet
Ay rağbet etti
Âgûş-ı zemîne,
Yerin kucağına yansıdı,
Serpildi muhabbet,
Serpildi muhabbet,
Her kalb-i gamîne.
Her gamlı kalbe.

Artık uyan ey mâh,
Artık uyan ey ay,
Ey mâh-ı sabâhat,
Ey güzellik ayı,
Zîrâ geçiyor âh!
Çünkü geçiyor ah!
Sâât-i muhabbet!..
Muhabbet saati!…
II
Ay pi’r-i fezânın
Ay ihtiyar fezanın
Âgûşuna gitti
Kucağına gitti
Ay battı… cihânın
Ay battı… cihanın
Rûşenliği bitti.
Parlaklığı gitti.

Artık uyu ey mâh,
Artık uyu ey ay,
Ey mâh-ı kemâlât,
Ay olgunluk ayı,
Etti güzer, eyvah!
Geçti gitti eyvah!
Sâât-i mülakat!
Konuşma saati!

Cenap Şahabettin  (Mekteb,No:41, 1312/1896)

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Temâşâ-yı Hazân ▪ Cenap Şahabettin

Gel bugün de, sükût ile güzelim İhtizâr-ı hazânı seyredelim: Gel bugün de, güzelim sonbaharın can …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.