Terkîb-i Bend IV | Ziyâ Paşa

دهرك نه صفا وار عجبا سيم وزرنده
انسان بر اغور هپسنى حين سفرنده

Dehrin ne safâ var acaba sîm üzerinde
İnsan bırağur hepsini hîn-i seferinde

Dünyanın altınında, gümüşünde acaba ne güzellik var,
İnsan hepsini bırakır son seferinde.

بررنك وفا وارمى نظر قيل شو سپهرك
نه ليل ونهارنده نه شمس وقمرنده

Bir reng-i vefâ var mı nazar kıl şu sipihrin
Ne leyl ü nehânnda ne şems ü kamerinde

Bak vefadan eser var mı şu gökyüzünün,
Ne gecesinde gündüzünde, ne de güneşinde ayında!

سير ايتدى هوااوزه دينور تخت سليمان
اول سلطنتك يللر اسر شمدى يرنده

Seyr itdi hevâ üzre dinür taht-ı süleymân
Ol saltanatın yeller eser şimdi yirinde

Hz. Süleyman’ın tahtı gökyüzünde uçtu denir,
Şimdi o saltanatın yerinde yeller esiyor.

حر اولمق اكراستر ايسك اولمه جهانك
ذوقنده صفاسنده غمنده كدرنده

Hür olmak eğer ister isen olma cihânın
Zevkinde safâsında ğamında kederinde

Eğer özgür olmak istersen olma dünyanın
Zevkinde, sefasında, gamında, kederinde.

جانان كيده رندان طاغيله مى اوله ريزان
بويله كيجه نك خير اوملورمى سحرنده

Cânân gide rindân dağıla mey ola rîzân
Böyle gicenin hayr umulur mı seherinde

Sevgili gitmiş, iyi dostlar dağılmış, şarap dökülmüş,
Böyle gecenin sabahından hayır umulur mu?

خير اوممه اكر صدر جهان اولسه ده بالفرض
هر كيمكه خساست اوله عرق و كهر نده

Hayr umma eğer sadr-ı cihân olsa da bi’l-farz
Her kim ki hasâset ola ırk u güherinde

Dünyanın en itibarlı mevkisinde olsa bile hayır bekleme,
Soyunda ve cevherinde cimrilik, alçaklık olan kişiden.

يلديز آرايوب كوكده نيجه طرفه منجم
غفلت ايله كورمز قويوي رهكذرنده

Yıldız arayub gökde nice turfa müneccim
Ğaflet ile görmez kuyuyı reh-güzerinde

Nice müneccim, falcı gökte ilginç yıldızlan arar,
Gafleti yüzünden, yolunun üstündeki kuyuyu göremez.

انلركه ويرر ﻻف ايله دنيايه نظامات
بيك درلو تسيب بولنور خانه لرنده

Anlar ki virür lâf ile dünyâya nizâmât
Bin dürlü teseyyüb bulunur hânelerinde

Onlar ki laf ile dünyaya düzen verir,
Bin türlü kayıtsızlık bulunur şahıslarında.

آيينه سى ايشدر كشينك ﻻفه باقلمز
شخصك كورينور رتبۀ عقلى اثرنده

Âyînesi işdir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz,
Kişinin aklının derecesi eserinde görünür.

بن هر نه قدر كوردم ايسه بعض مضرت
ثابت قدمم ينه بو رأيك اوزرنده

Ben her ne kadar gördüm ise ba’zı mazarrat
Sâbit-kademim yine bu re’yin üzerinde

Ben ne kadar gördümse de bazı zararlar,
Kararlıyım yine bu düşüncemin üzerinde.

انسانه صداقت ياقيشور كورسه ده اكراه
ياردمجيسيدر طوغريلرك حضرت الله

İnsana sadâkat yakışur görse de ikrâh
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allâh

İnsana kötülük görse de sadakat yakışır,
Yüce Allah doğruların yardımcısıdır.

دوردنجي بند | تر كيب بند |ضيا پاش

Dördüncü Bend | Terkîb- i Bend | Ziyâ Paşa

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür | Fuzûlî

Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür Az olsa bir meta’ ana il çoh …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.