Türk Edebiyatında Kullanılan Nazım Şekilleri

Beyitlerden Oluşan Nazım Sekileri:

Tek Kafiyeli Olanlar

Gazel,

Müstezâd,

Kaside,
Kıt’a,

Nazm,

Ayrı Kafiyeli Olan

Mesnevî

Bendlerden Oluşan Nazım Şekilleri:

Tek Bendli Olanlar

Rubâ’î,

Tuyug

Çok Bendli Olanlar

Dört Mısra’lık Bendliler

Murabbâ-Terbî

Şarkı

Beş Mısra’lık Bendliler

Muhammes – Tardiyye – Tahmis – Taştir

Altı Mısra’lık Bendliler

Müseddes – Tesdis

Yedi Mısra’lık Bendliler

Müsebbâ-Tesbî’

Sekiz Mısra’lık Bendliler

Müsemmen-Tesmîn

Dokuz Mısra’lık Bendliler

Mütessa’-Tetsî’

On Mısra’lık Bendliler

Mu’aşşer-Ta’şîr

Diğer Bendli Şekiller

Terkîb-i bend,

Tercî-ibend

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Sebk-i Hindî -Hint tarzı, Hint biçemi-

Hind yolu, Hind tarzı ve Hind üslûbu demek olan Sebk-i Hindî, Türk edebiyatına XVII. yüzyılda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.