Tut Harâbât Râhını Gitme Yabâna Ey Gönül | Dertli

Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

Vâsıl olmaksa merâm zât-ı zamâna ey gönül
Tut harâbât râhını gitme yabana ey gönül

Vâiz-i gümrâhların beyhûde pendin dinleme
Nâr-ı duzah korkusun çekdirme câna ey gönül

Cân azim bir padişahtır çâr anâsır içre kim
Vakt olur kim hükm ider kevn ü mekâna ey gönül

Dâmenin muhkemce tut irşâd ider birgün seni
Sıdk ile hidmetler it pir-i mugâna ey gönül

Şimdiki divâne sanman Derdli-yi nâçârı sen
Tâ elest kâtipleri yazmış divâna ey gönül

Dertli


Tek, Recep (2011). Türk Edebiyatında Dertli Olgusu Âşık Dertli ve Eserleri (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. 440.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.