Yâ Rab beni ol dilber-i ra’nâdan ayırma | Harâbî

Yâ Rab beni ol dilber-i ra’nâdan ayırma
Bir lahza ser-i kûy-ı dil-ârâdan ayırma

Ben bülbül-i âteş dem-i nâlendesi oldum
Lutf u kerem it ol gül-i zîbâdan ayırma

Zencîr-i cünûn oldı bana halka-i zülfi
Bu Kays-ı dili gayrı o Leylâ’dan ayırma

Gîsû-yı semen-bûsına koma beni hasret
Rahm eyle bana zülf-i semen-sâdan ayırma

Yâ Rab bu Harâbî kuluna merhamet eyle
Bir lahza dil-i zârı bu sevdâdan ayırma

Harâbî


Üçüncü, Kemal (2002). Edib Harabi Divanı: İnceleme-Metin. Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi. 189.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.