Menüm tek hiç kim zâr ü perişan olmasun yâ Rab | Fuzûlî

Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/Mefâ’îlün

Menüm tek hiç kim zâr ü perişan olmasun yâ Rab
Rab Esîr-i derd-i ışk u dâğ-ı hicran olmasun yâ Rab
Yâ Rabbi! Hiç kimse benim gibi ağlayıp inlemesin ve perişan olmasın. Yâ Rabbi! Hiç kimse benim gibi aşk derdinin ve ayrılık yara­sının esiri olmasın.
Dem-â-dem cevrlerdür çekdüğüm bî-rahm bütlerden
Bu kâfirler esiri bir müselmân olmasun yâ Rab
Merhametsiz güzellerden daima eziyet ve cefa çekiyorum. Bir Müslüman bu kâfirlerin esiri olmasm ya Rabbi!
Görüp endişe-i katlümde ol mâm budur derdüm
Ki bu endîşeden ol meh peşîmân olmasun yâ Rab
O ay yüzlü güzelin beni öldürmeyi düşündüğünü görüp dert edindiğim şudur: O ay yüzlü (bu düşüncesinden) pişman olmasın yâ Rabbi!
Çıharmak itseler tenden çeküp peykâmn ol servün
Çıhan olsun dil-i mecruh peykân olmasun yâ Rab
O servi boylunun bakışlarının okunu tenden çekip çıkarmak isteseler, çıkan yaralı gönül olsun da temren olmasın ya Rabbi!
Cefâ vü cevr ile mu’tâdem anlarsuz n’olur hâlüm
Cefâsma had ü çevrine pâyân olmasun yâ Rab
Cefa ve çevre alışkınım, onlarsız halim ne olur. Cefası sınır­sız, çevri sonsuz olsun ya Rabbi!
Dimen kim adli yoh yâ zulmi çoh her hâl ile olsa
Gönül tahtına andan özge sultân olmasun yâ Rab
Sevgilinin adaleti yok, zulmü çok demeyin. Her nasıl olursa olsun gönül tahtına ondan başka sultan olmasm ya Rabbi!
Fuzûli buldı genc-i afiyet meyhane küncinde
Mübarek mülkdür ol mülk viran ı Imasun yâ Rab
Fuzûlî meyhane köşesinde esenlik hazinesini buldu. O yer, mübarek yerdir, viran olmasın ya Rabbi!

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.