Yağmur | Tevfik Fikret

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler 
Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar 
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz;
Kafeslerde, camlarda titreşerek;
Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-sâz 
Durmadan türkü söyler, ağıt yakar 
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizâz;
Kafeslerde, camlarda titreşerek 
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar 
Sokaklarda seylâbeler ağlaşır
Sokaklarda seller ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır 
Bulutlar karardıkça zerrâta bir 
Bulutlar karardıkça zerrelere bir 
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir 
Ağır, olgun dalgalanma gelir

Bürür bir soğuk, gölge etrâfı hep, 
Bir soğuk gölge çevreyi bürür, 
Nümâyân olur gündüzün nısf-ı şeb.
Gündüzden gece yarısı görünür. 
Söner şimdi, manzûr olurken demin 
Söner şimdi, görünürken demin 
Heyûlâsı karşımda bir âlemin.
Maddesi karşımda bir alemin.

Açılmaz ne yüz, ne bir pencere
Açılmaz ne yüz, ne bir pencere
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere.
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere. 
Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi, 
Geçer boş sokaktan, hayalet gibi 
Şitâbân ü pûşîde-ser bir sâbi;
Koşarak bir çocuk, başı örtülü 
O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh, 
O sıra, andığım gece, solgun ve bitkin, 
Sürür bir kadın bir rıdâ-yı siyâh 
Sürür siyah giymiş bir kadın 

Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek! – 
Saçaklarda kuşlar – acıdır bu pek! – 
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek.
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek. 
Öter gûş-ı rûhumda boş bir enîn, 
Öter ruhumun kulağında boş bir inilti, 
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn:
Boğuk bir sessizlikle tınlamanın çelişkisi 
Küçük, pür heves, gevherîn katreler 
Küçük, istek dolu, inci gibi damlalar 
Sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz;
Sokaklarda, damlarda hep titreşir;
Olur muttasıl nevha-ger, nağme-sâz 
Ezgi söyler durmadan, ağıt yakar 
Sokaklarda, damlarda pür-ihtizâz;
Sokaklarda, damlarda hep titreşir;
Küçük, pür-heves, gevherîn katreler.
Küçük, istek dolu, inci gibi damlalar. 
 
Tevfik Fikret

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Gayyâ-yı Vücûd | Tevfik Fikret

Bazı kırlarda gezerken görülür nefretle; Bir çukur yerde birikmiş mütekeddir bir su, Solucanlarla, sülüklerle, yılanlarla …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.